julkrans

God jul och ett gott nytt år

Hej,
här kommer lite information från styrelsen:

Nu är äntligen trapphusrenoveringen igång

Hittills är elen i trapphusen fixad och som ni kanske märkt tänds trapphusen numera upp automatiskt. Detta beror på att ljuset är ljudstyrt, en viss intrimning kommer dock att behövas och vi ber er att ha överseende med detta.

Under extrastämman tidigare i höstas beslutades om att postboxar ska ersätta brevinkast. Det är nu bestämt att dessa kommer att placeras i nuvarande barnvagnsrum som ligger mellan mellan Dalgårdsvägen 2 och 4. Mer information om detta kommer via Säker Bostad.

All information som hittills har skickats ut om trapphusrenoveringen hittar ni på vår webbplats.  

Konditionen på våra stammar

I slutet av augusti utfördes en stamspolning av Avloppsteknik AB. I den rapport som efterföljde spolingen bedömer de stammarnas livslängd till minst 15 år.

För mycket skräp i källare och på vind

Anticimex har nu utfört den årliga brandkontrollen. Tyvärr fick vi många nedslag. Framförallt gäller det förvaring utanför vindsförråd och i källare. Alla måste därför hjälpas åt. Tänk på att förvara dina privata ägodelar inlåsta i ditt vindsförråd, inte i källaren. Detta gäller även däck.

Tänk även på att det förbjudet att förvara brandfarliga vätskor, så som tändvätska, i källaren.

Radonmätningar

Just nu pågår radonmätningar i de lägenheter som tidigare haft höga värden. Mätningarna kommer att avslutas i mars 2021 och vi kommer därefter att återkoppla mätvärden till de berörda lägenhetsinnehavarna. 

Uppdatering av Tröskverkets sajt

Nu när trapphusrenoveringen är igång, tänkte  vi passa på att snygga till vår webbplats också. Renoveringen av sajten är dock inte lika omfattande som den i trapphusen. Vi kommer att uppdatera sidorna undan för undan, så håll utkik. Till vår hjälp har vi  Tröskverketboende  Åsa Böhme

Adressen till sajten? brftroskverket.se

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året och önskar alla 

God jul och ett gott nytt år

Anna, Ulrika, Ulrica, Daniel, Anton, Simon & Lotta

julkrans
lysknapp

Trapphusrenovering – infobrev 2

Här är informationsbrev nr 2 från Säker Bostad AB, som du fick i brevlådan i december. Har du frågor, kontakta Säker Bostad AB via mejl: brftroskverket@sakerbostad.se

Hej!
Trapphusrenoveringen flyter på bra och elektrikernas arbeten är färdiga enligt tidsplan. Under V 2 2021 påbörjas trapphusmålningen, och då kommer ni att märka av oss i större utsträckning än vad ni har gjort hittills. Provmålningar finns nu uppmålat, och trapphusgruppen jobbar med att välja rätt kulörer.

Inför installationen av säkerhetsdörrar och postboxar som påbörjas under V 7-8, så kommer ni att få mer viktig information om hur arbetet går till, samt vad ni medlemmar behöver tänka på. Preliminärt delas denna information ut under V5.

Följande arbeten återstår av entreprenaden:

  • Trapphusmålning
  • Fastighetsboxar
  • Nya säkerhetsdörrar
  • Renovering av entréportar
  • Nya armaturer
  • Installation postboxar

Rent i trapphusen

Om ni har dörrmattor, blommor, ljuslyktor mm. i trapphuset ber vi vänligen om att alla ska ta bort sina saker utanför sina dörrar och håller det fritt från föremål. Detta gäller f.r.o.m Vecka 2, då trapphusmålningen påbörjas t.o.m V21. Tack på förhand !

Covid 19

Vi på Säker Bostad anpassar såklart vår verksamhet enligt de rekommendationer som är aktuella just nu. För att undvika och begränsa trängsel och sociala kontakter jobbar vi med färre personal per trapphus, tvättar händerna ofta, stannar hemma vid symptom. Munskydd kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt vid arbeten i era trapphus. När det är dags för nyckelkvittering så kommer en representant från Säker Bostad att gå runt till samtliga lägenheter och samla in nycklar. Detta gör vi för att undvika trängsel vid utdelning av nycklar.

Även montörerna som installerar säkerhetsdörrarna bär munskydd

Frågor & funderingar

Om du som boende i föreningen har frågor eller funderingar kring entreprenaden så kan du ställa dem till oss, helst via mail. Vi har skapat en separat mail som endast är till för er förening och den når ni på: brftroskverket@sakerbostad.se

Här kan ni ställa frågor och anmäla eventuella fel som dyker upp under entreprenadens gång. Vi påminner också om att information om entreprenaden finns i sophuset. Viss info kommer också att finnas i respektive trapphus samt på föreningens webbplats (red anm) se längre ner.

Med vänliga hälsningar
Säker Bostad AB

port

Trapphusrenovering – infobrev 1

Här är informationsbrev nr 1 från Säker Bostad AB, som du fick i brevlådan i december. Har du frågor, kontakta Säker Bostad AB via mejl: brftroskverket@sakerbostad.se

Hej!
Nu börjar det närma sig entreprenadstart för trapphusrenoveringen. Entreprenaden påbörjas under vecka 48 2020. Till en början är det enbart elarbeten som utförs och det kommer inte påverka er medlemmar i någon större utsträckning inför julen. I samband med eldragningen så kan det blir aktuellt med kortare avbrott i trapphusbelysning. Detta aviseras i god tid innan i det aktuella trapphuset. Måleri och dörrbyten påbörjas först efter julhelgerna. Se bifogad tidplan.

Under entreprenaden kommer det vid vissa arbetsmoment att vara lite smutsigt och högljutt i era trapphus, något vi ber om ert överseende med.

Ni kommer löpande bli informerade om entreprenadens status och framför allt i samband med installationen av säkerhetsdörrar, då det anordnas nyckelkvittering och tillträde till lägenheterna krävs.

Följande arbeten ingår i entreprenaden:
● Elinstallationer
● Nya säkerhetsdörrar
● Trapphusmålning
● Renovering av entréportar
● Nya armaturer
● Installation postboxar

Rent i trapphusen

Om ni har dörrmattor, blommor, ljuslyktor mm. i trapphuset ber vi vänligen om att alla ska ta bort sina saker utanför sina dörrar och håller det fritt från föremål. Detta gäller f.r.o.m Vecka 2, då trapphusmålningen påbörjas t.o.m V21. Tack förhand!

Covid 19

Vi på Säker Bostad anpassar såklart vår verksamhet enligt de rekommendationer som är aktuella just nu. För att undvika och begränsa trängsel och sociala kontakter jobbar vi med färre personal per trapphus, tvättar händerna ofta, stannar hemma vid symptom. Munskydd kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt vid arbeten i era trapphus. När det är dags för nyckelkvittering så kommer en representant från Säker Bostad att gå runt till samtliga lägenheter och samla in nycklar. Detta gör vi för att undvika trängsel vid utdelning av nycklar.

Frågor & funderingar

Om du som boende i föreningen har frågor eller funderingar kring entreprenaden så kan du ställa dem till oss, helst via mail. Vi har skapat en separat mail som endast är till för er förening och den når ni på: brftroskverket@sakerbostad.se

Här kan ni ställa frågor och anmäla eventuella fel som dyker upp under entreprenadens gång. Vi kommer även sätta upp en tavla med projektinformation i sophuset. Viss info kommer också att finnas i respektive trapphus.

Med vänliga hälsningar
Säker Bostad AB