God jul och ett gott nytt år

Hej,
här kommer lite information från styrelsen:

Nu är äntligen trapphusrenoveringen igång

Hittills är elen i trapphusen fixad och som ni kanske märkt tänds trapphusen numera upp automatiskt. Detta beror på att ljuset är ljudstyrt, en viss intrimning kommer dock att behövas och vi ber er att ha överseende med detta.

Under extrastämman tidigare i höstas beslutades om att postboxar ska ersätta brevinkast. Det är nu bestämt att dessa kommer att placeras i nuvarande barnvagnsrum som ligger mellan mellan Dalgårdsvägen 2 och 4. Mer information om detta kommer via Säker Bostad.

All information som hittills har skickats ut om trapphusrenoveringen hittar ni på vår webbplats.  

Konditionen på våra stammar

I slutet av augusti utfördes en stamspolning av Avloppsteknik AB. I den rapport som efterföljde spolingen bedömer de stammarnas livslängd till minst 15 år.

För mycket skräp i källare och på vind

Anticimex har nu utfört den årliga brandkontrollen. Tyvärr fick vi många nedslag. Framförallt gäller det förvaring utanför vindsförråd och i källare. Alla måste därför hjälpas åt. Tänk på att förvara dina privata ägodelar inlåsta i ditt vindsförråd, inte i källaren. Detta gäller även däck.

Tänk även på att det förbjudet att förvara brandfarliga vätskor, så som tändvätska, i källaren.

Radonmätningar

Just nu pågår radonmätningar i de lägenheter som tidigare haft höga värden. Mätningarna kommer att avslutas i mars 2021 och vi kommer därefter att återkoppla mätvärden till de berörda lägenhetsinnehavarna. 

Uppdatering av Tröskverkets sajt

Nu när trapphusrenoveringen är igång, tänkte  vi passa på att snygga till vår webbplats också. Renoveringen av sajten är dock inte lika omfattande som den i trapphusen. Vi kommer att uppdatera sidorna undan för undan, så håll utkik. Till vår hjälp har vi  Tröskverketboende  Åsa Böhme

Adressen till sajten? brftroskverket.se

Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året och önskar alla 

God jul och ett gott nytt år

Anna, Ulrika, Ulrica, Daniel, Anton, Simon & Lotta

julkrans