Nyhetsbrev juni 2021

Nyhetsbrev juni  2021  

Hej,

här kommer lite information från styrelsen.


Årsstämman 2021


Vid stämman som hölls på gården den 7 juni deltog 27 av 65 röstberättigade medlemmar, av dessa 27 valde 9 att poströsta.

  • Stämman röstade ja till att ändra stadgarna. Då stadgeändring kräver majoritet vid två på varandra följande stämmor, kommer styrelsen kalla till en extrastämma under hösten.
  • Styrelsens förslag om att minska bilkörning på gården avslogs. Närvarande vid stämman diskuterade möjliga lösningar för att öka trafiksäkerheten. Det framkom att medlemmarna föredrar att sätta upp hinder vid infarterna till gården hellre än att smalna av vägen och/eller ställa ut blomlådor. Styrelsen kommer att arbeta vidare med en lösning som hörsammar medlemmarnas önskemål.
  • Stämman biföll motionen om plantering av fruktträd. Trädets placering kommer dock inte att placeras enligt ursprunglig plan utan i en annan del av trädgården.
  • Nya personer i styrelsen är Timothy Jalgard och Michalis Takopoulos medan Daniel Henchiri och Lotta Lanshammar har valt att avgå.

Trapphusrenoveringen

Säker Bostad håller på att avsluta entreprenaden och information om återlämning av nycklar får ni via dem.

Som ni vet är alla trappor slipade och det kan vara bra att ha i åtanke att sådant man eventuellt råkar spilla kan ge bestående fläckar om det inte torkas upp direkt. 


Vi hoppas dessutom att ni, precis som vi är, är nöjda med resultatet av renoveringen.

Sist men inte minst – stort tack till alla som genom åren bidragit till trapphusets utformning!


OVK
I början av maj genomfördes en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och tyvärr var resultatet av den inte tillfredsställande. För att åtgärda detta måste bland annat en rengöring av ventilationskanalerna utföras. Vi återkommer med mer information om när detta kommer att ske (troligtvis i oktober).

Huset vi bor i fyller 100 år …

… och det ska vi fira. Här kommer information från festkommittén:

“Huset fyller 100 år i år! Hurra! Det ska vi fira med en stor 100-årsfest lördagen den 28 augusti. Alla medlemmar är så klart välkomna på festen. Du som vill vara med och fixa inför/ under/efter festen är också hjärtligt välkommen. Läs mer på föreningens sajt brftroskverket.se. Vill du vara med och fixa, eller har du tips på roliga aktiviteter, skicka ett mejl till: 100@brftroskverket.se

Trevlig sommar önskar styrelsen i Tröskverket/ Anna, Anton, Ulrika, Ulrica, Simon, Timothy och Michalis. 


Du når oss på troskverket@hotmail.com eller via postboxen i nya postboxrummet