Nyhetsbrev november 2021

Nyhetsbrev november 2021

Rapport från extrastämman den 23 oktober
Stämman genomfördes på gården med möjlighet att poströsta i förväg. Av 65 röstberättigade medlemmar valde 18 att rösta på plats medan 14 valde att poströsta.

Resultaten av omröstningarna:
Beslut två av två för antagande av nya stadgar: 31 röstberättigade medlemmar röstade för en stadgeändring, en lade ner sin röst. Därmed har föreningen beslutat att anta MBF:s normalstadgar.
Beslut om ökad trafiksäkerhet på gården: 26 medlemmar röstade för förslaget om pollare på gården, medan 6 stycken röstade mot förslaget. Därmed kommer pollare installeras för att undvika trafik på gården

Städdagen – tack till alla som deltog
Vårens lökar är nu i jorden, utemöblerna rengjorda och undanplockade medan källarna tömda på det mesta av skräp och farligt avfall. Det finns dock fortfarande privata ägodelar i vissa källare och vi ber er att ta bort det före den 13 november. Detta görs för vår brandsäkerhets skull, och under november kommer Anticimex göra den årliga brandskyddskontrollen.

Ny fastighetsskötare
Som tidigare meddelats har vi sedan september en ny fastighetsskötare, ADB Fastighetsservice. Felanmälningar görs via deras hemsida, e-post eller via telefon. Kontaktuppgifter finns uppsatta i portarna samt på vår egen webbplats under fliken fastighetsskötsel.

Återkoppla gärna till oss i styrelsen om det är något som inte fungerar eller som kan förbättras.

OVK
Ni har nu fått tid och datum för när Ventexpert AB behöver tillgång respektive lägenhet. Vi vill passa på att understryka att det är viktigt att de får tillgång till alla lägenheter.

Rengöring av ventilationerna görs för att vi ska få bra luft i våra lägenheter. Det är dessutom ett myndighetskrav att regelbundet utföra OVK och vid nedslag (vilket vi hade) åtgärda bristerna.

Radonmätningar
Nya långtidsmätningar av radon kommer att utföras under december till mars. Boende i berörda lägenheter kommer att kontaktas av styrelsen under november.

Förråd i källare
Föreningen hyr för tillfället ut sex förråd/lokaler i olika källare. Det finns i dagsläget ett ledigt förråd att hyra. Hör av er till styrelsen om du/ni också önskar hyra det förrådet.

Hälsningar styrelsen i Tröskverket

/ Anna, Anton, Ulrika, Ulrica, Simon, Timothy och Michalis.

Du når oss på troskverket@hotmail.com eller via postboxen i nya postrummet