anslagstavla

Dags att motionera

Enligt föreningens stadgar går motionstiden ut den 30 april. Det innebär att en medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, skriftligen ska framställa sin begäran hos styrelsen senast den 30 april.

Vid årsstämman som hålls den 7 juni kommer röstberättigade medlemmar att rekommenderas att poströsta. Det därför är det viktigt att motionerna utformas så tydligt som möjligt (Se exempel).

gamla cyklar i källare

Städdag lördagen den 17 april

Hej!

Tyvärr fick vi många klagomål vid årets brandskyddskontroll. Främst gällande våra källarutrymmen där inga privata tillhörigheter får förvaras. Du som vet med dig att du har saker i källaren (exempelvis bildäck, tändvätska, möbler och vitvaror) måste därför flytta dessa saker.

På städdagen hjälps vi åt att tömma gemensamma utrymmen och slänga det som finns kvar i källarna, samt det som förvaras utanför vindsförråden. En container kommer att finnas på plats.

Undantaget är cyklar som kan/får placeras i källarutrymmena. Dock förvaras här många cyklar som inte verkar vara i bruk. Vi kommer därför att märka alla cyklar, i källarna, med buntband. Om du inte vill bli av med din cykel, vänligen klipp av buntbandet innan städdagen.

Vid städdagen kommer vi att dela upp oss på våra 12 portar och därmed bör vi klara av att hålla rekommenderat avstånd till varandra.

Samling på gården kl 10.00.

Trots det något trista anslaget är alla hjärtligt välkomna!