anslagstavla

Dags att motionera

Enligt föreningens stadgar går motionstiden ut den 30 april. Det innebär att en medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, skriftligen ska framställa sin begäran hos styrelsen senast den 30 april.

Vid årsstämman som hålls den 7 juni kommer röstberättigade medlemmar att rekommenderas att poströsta. Det därför är det viktigt att motionerna utformas så tydligt som möjligt (Se exempel).

gamla cyklar i källare

Städdag lördagen den 17 april

Hej!

Tyvärr fick vi många klagomål vid årets brandskyddskontroll. Främst gällande våra källarutrymmen där inga privata tillhörigheter får förvaras. Du som vet med dig att du har saker i källaren (exempelvis bildäck, tändvätska, möbler och vitvaror) måste därför flytta dessa saker.

På städdagen hjälps vi åt att tömma gemensamma utrymmen och slänga det som finns kvar i källarna, samt det som förvaras utanför vindsförråden. En container kommer att finnas på plats.

Undantaget är cyklar som kan/får placeras i källarutrymmena. Dock förvaras här många cyklar som inte verkar vara i bruk. Vi kommer därför att märka alla cyklar, i källarna, med buntband. Om du inte vill bli av med din cykel, vänligen klipp av buntbandet innan städdagen.

Vid städdagen kommer vi att dela upp oss på våra 12 portar och därmed bör vi klara av att hålla rekommenderat avstånd till varandra.

Samling på gården kl 10.00.

Trots det något trista anslaget är alla hjärtligt välkomna!

halvmålad dörr

Nyhetsbrev februari 2021

Hej,
här kommer lite information från styrelsen.

Ingen har väl undgått att arbetet med att renovera våra trapphus är i full gång. Utformningen av trapphusen har gjorts i samarbete av trapphusgruppen (version tre) och Säker Bostad. Gruppen har som mest bestått av sex stycken av föreningens medlemmar och nedan följer information om arbetsgången.

“Vi har nu efter några månaders jobb landat i de färger, former och materialval vi tycker passar bäst i våra trapphus. Och vi känner oss nöjda!

Initialt skrapades ytskiktet för att på så sätt hitta originalkulörern. Det visade sig då att de flesta trapphus var helmålade i en mörkbrun färg. Undantaget var de två hörnhusen (Dalgårdsvägen 2 och 10) där väggarna var målade i en röd-rosa färg. Dörrar och snickerier var alla målade i en ljusgrå färg och originaldörrarna hade tre speglar.

För att få en känsla av trappuppgångarna anno 1921 målade Säker Bostad upp originalfärgerna på ett av våningsplanen på Kyrkogårdsvägen 43. Vi märkte då att färgerna var såväl för starka som för mörka för att användas. Vi provade att måla dem i ljusare varianter men det gav tyvärr inte heller ett bra helhetsintryck och vi har därför landat i följande:

Kulörmässigt görs inga utsvävningar och vi håller oss till en ljusgrå nyans som endast är snäppet ljusare än den som var i original på snickerierna. Vi har också valt att, likt originalet, använda en enda färg på väggarna istället för så kallad bröstning (väggen målas i två olika färger, och gör att trapphusen upplevs mindre och mer trånga). Väggarna har vi dessutom valt att ge tillbaka sin släta yta genom att ta bort glasfiberväven.

Taket ovanför trappstegen blir mjukt ljusgrå, medan det på våningsplanen blir en mörkare grå färg vilket lyfter fram den karaktäristiska taklisten. Eventuellt kommer vi där även måla två handdragna streck för att rama in takfyllningara, dessa i sådana fall i originalkulör.

Dörrar och övriga snickerier har vi valt att måla med en varm dov grön färg som är typisk för tidsepoken.

Vidare kommer golven att slipas och få tillbaka sin originalfärg. Utöver grå och svarta stenar i golvet visade det sig också vara grönt i vissa stenar vilket kommer att passa fint med snickeriernas färg.

Namnskyltar, ringklockor och dörrhandtag kommer vara i mässing vilket även det är i tidstypiskt utseende. Armaturerna följer också det tidstypiska med vitt frostat glas och mörkbrun/svarta detaljer.”

Har ni frågor kring detta är ni varmt välkomna att mejla oss.

Övrig information

Vi kommer att behöva rensa våra källarutrymmen då vi tyvärr fick många nedslag vid den årliga brandkontrollen. Tänk på att privata ägodelar ska förvaras i vindsförråden. Vet du med dig att du förvarar saker i källaren (gäller ej cyklar) så bör du redan nu flytta dessa – under städdagen i april kommer vi gemensamt rensa våra källarutrymmen och slänga det som inte har tagits om hand.

Föreningens webbsida är nu uppdaterad med bland annat nya flikar och mer information. Vår förhoppning och ambition är att den information du som medlem söker lätt ska hittas där. Gå gärna in och titta: http://www.brftroskverket.se.

Hälsningar styrelsen och trapphusgruppen

Du når oss på troskverket@hotmail.com eller via postboxen i nya postboxrummet.