Nyhetsbrev augusti 2021

Nyhetsbrev augusti 2021 


Först ett stort tack till festkommittén (Åsa, Elise, Sanna och Carina) som ordnade ett fint och roligt 100-årsfirande! 


Ny fastighetsskötare
Från och med den 1 september har föreningen en ny fastighetsskötare: ADB fastighetsservice.

Felanmälningar görs via deras hemsida, e-post eller via telefon (se nedan). Ni hittar även informationen och länk till felanmälan på Tröskverkets webb: https://brftroskverket.se/fastighetsskotsel/

ADB:s fastighetsskötare kommer att ”rondera” hela fastigheten varannan vecka, och företaget kommer även att hjälpa oss med att uppdatera fastighetens underhållsplan.

Om ni i fortsättningen vill kontakta Urban Andersson på Aseka för privata arbeten i era lägenheter går det naturligtvis jättebra. 


Snabbare internetuppkoppling
Från och med den 1 september kommer internethastigheten i fastigheten att förbättras från 10/100 Mbit/s till 50/250 Mbit/s. För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning. Kontakta Tele2/ComHems Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 så hjälper de dig. Om du har ett gammalt modem kommer de att skicka ett nytt till dig.

Information om detta finns även utdelade i era postfack samt som pdf bifogat detta mejl.


Extrastämma den 23 oktober 
Vi kommer att kalla till extrastämma den 23 oktober för beslut nummer två av två gällande antagande av nya stadgar. Vi kommer också att rösta på förslag för ökad trafiksäkerhet på gården. Kallelse delas ut senast den 23 september.


Det kommer att finnas möjlighet att delta vid stämman genom att poströsta innan den 23 oktober.


Städdag den 23 oktober 
Direkt efter stämman följer höststädningen på gården.

Vi kommer då bland annat att hjälpas åt att tömma våra källarutrymmen i vardera port. Om du vet med dig att du förvarar privata ägodelar här ber vi er att flytta dessa innan städdagen. OBS att cyklar dock får förvaras i källarna. 


Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Den 15–26 november kommer Ventexpert att återkomma till Tröskverket för att rengöra ventilationskanaler, ställa in fläktarna på taket och mäta om flödena i våra lägenheter. Mer information kommer från Ventexpert.

Det är mycket viktigt att de får tillgång till alla lägenheter i föreningen för att vi ska kunna få en godkänd OVK. Vi påminner om att ni som fick nedslag vid mätningarna i våras är skyldiga att åtgärda fel innan den 30 oktober.  Radonmätningar 
Nya långtidsmätningar av radon kommer att utföras under december till mars. Boende i berörda lägenheter kommer att kontaktas av styrelsen i god tid innan mätningen.


Trapphusrenoveringen 
Med undantag för några kvarvarande besiktningsanmärkningar så är vi nu i mål med trapphusrenoveringen. Om du upplever problem med din säkerhetsdörr eller upptäcker någonting annat problem/fel som rör trapphusrenoveringen så ber vi dig maila service@sakerbostad.se med en kopia till föreningens e-postadress.Skötsel av säkerhetsdörrar
Det är viktigt att våra nya fina dörrar tas om hand på ett bra sätt. Det är inte tillåtet att spika eller skriva i träpanelen på dörrens utsida.


Rökning
Tänk på att rökning inomhus stör andra i fastigheten och på att inte röka nära husfasaden då röken kommer in i lägenheterna.

Tänk också på att inte slänga fimpar på gården och glöm inte att tömma de askfat som du använder. 

Hälsningar styrelsen i Tröskverket

/Anna, Anton, Ulrika, Ulrica, Simon, Timothy och MichalisDu når oss på troskverket@hotmail.com eller via postboxen i nya postrummet

arkivbild och nutid

Nyhetsbrev juni 2021

Nyhetsbrev juni  2021  

Hej,

här kommer lite information från styrelsen.


Årsstämman 2021


Vid stämman som hölls på gården den 7 juni deltog 27 av 65 röstberättigade medlemmar, av dessa 27 valde 9 att poströsta.

  • Stämman röstade ja till att ändra stadgarna. Då stadgeändring kräver majoritet vid två på varandra följande stämmor, kommer styrelsen kalla till en extrastämma under hösten.
  • Styrelsens förslag om att minska bilkörning på gården avslogs. Närvarande vid stämman diskuterade möjliga lösningar för att öka trafiksäkerheten. Det framkom att medlemmarna föredrar att sätta upp hinder vid infarterna till gården hellre än att smalna av vägen och/eller ställa ut blomlådor. Styrelsen kommer att arbeta vidare med en lösning som hörsammar medlemmarnas önskemål.
  • Stämman biföll motionen om plantering av fruktträd. Trädets placering kommer dock inte att placeras enligt ursprunglig plan utan i en annan del av trädgården.
  • Nya personer i styrelsen är Timothy Jalgard och Michalis Takopoulos medan Daniel Henchiri och Lotta Lanshammar har valt att avgå.

Trapphusrenoveringen

Säker Bostad håller på att avsluta entreprenaden och information om återlämning av nycklar får ni via dem.

Som ni vet är alla trappor slipade och det kan vara bra att ha i åtanke att sådant man eventuellt råkar spilla kan ge bestående fläckar om det inte torkas upp direkt. 


Vi hoppas dessutom att ni, precis som vi är, är nöjda med resultatet av renoveringen.

Sist men inte minst – stort tack till alla som genom åren bidragit till trapphusets utformning!


OVK
I början av maj genomfördes en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och tyvärr var resultatet av den inte tillfredsställande. För att åtgärda detta måste bland annat en rengöring av ventilationskanalerna utföras. Vi återkommer med mer information om när detta kommer att ske (troligtvis i oktober).

Huset vi bor i fyller 100 år …

… och det ska vi fira. Här kommer information från festkommittén:

“Huset fyller 100 år i år! Hurra! Det ska vi fira med en stor 100-årsfest lördagen den 28 augusti. Alla medlemmar är så klart välkomna på festen. Du som vill vara med och fixa inför/ under/efter festen är också hjärtligt välkommen. Läs mer på föreningens sajt brftroskverket.se. Vill du vara med och fixa, eller har du tips på roliga aktiviteter, skicka ett mejl till: 100@brftroskverket.se

Trevlig sommar önskar styrelsen i Tröskverket/ Anna, Anton, Ulrika, Ulrica, Simon, Timothy och Michalis. 


Du når oss på troskverket@hotmail.com eller via postboxen i nya postboxrummet

anslagstavla

Dags att motionera

Enligt föreningens stadgar går motionstiden ut den 30 april. Det innebär att en medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, skriftligen ska framställa sin begäran hos styrelsen senast den 30 april.

Vid årsstämman som hålls den 7 juni kommer röstberättigade medlemmar att rekommenderas att poströsta. Det därför är det viktigt att motionerna utformas så tydligt som möjligt (Se exempel).