Nyhetsbrev #2 november 2021

Nyhetsbrev #2 november 2021

Avgiftshöjning

Tröskverkets ekonomiska rådgivare MBF har inför 2022 föreslagit en avgiftshöjning på 3 procent, vilket styrelsen har accepterat på det årliga budgetmötet.

Avgiftshöjningen sker på grund av ökade kostnader för el, värme och vatten, ett höjt taxeringsvärde för fastigheten samt kommande höjning av tomträttsavgälden. 

Nytt datum för inlämnandet av motioner 

Enligt föreningens nya stadgar går motionstiden ut den 31 januari. Det innebär att en medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman, skriftligen ska framställa sin begäran hos styrelsen senast den 31 januari.

Det är det viktigt att motionerna utformas så att bakgrund, förslag och yrkande för beslut tydligt framkommer.

Hälsningar styrelsen i Tröskverket


/ Anna, Anton, Ulrika, Ulrica, Simon, Timothy och Michalis


Du når oss på troskverket@hotmail.com eller via postboxen i nya postrummetNyhetsbrev november 2021

Nyhetsbrev november 2021

Rapport från extrastämman den 23 oktober
Stämman genomfördes på gården med möjlighet att poströsta i förväg. Av 65 röstberättigade medlemmar valde 18 att rösta på plats medan 14 valde att poströsta.

Resultaten av omröstningarna:
Beslut två av två för antagande av nya stadgar: 31 röstberättigade medlemmar röstade för en stadgeändring, en lade ner sin röst. Därmed har föreningen beslutat att anta MBF:s normalstadgar.
Beslut om ökad trafiksäkerhet på gården: 26 medlemmar röstade för förslaget om pollare på gården, medan 6 stycken röstade mot förslaget. Därmed kommer pollare installeras för att undvika trafik på gården

Städdagen – tack till alla som deltog
Vårens lökar är nu i jorden, utemöblerna rengjorda och undanplockade medan källarna tömda på det mesta av skräp och farligt avfall. Det finns dock fortfarande privata ägodelar i vissa källare och vi ber er att ta bort det före den 13 november. Detta görs för vår brandsäkerhets skull, och under november kommer Anticimex göra den årliga brandskyddskontrollen.

Ny fastighetsskötare
Som tidigare meddelats har vi sedan september en ny fastighetsskötare, ADB Fastighetsservice. Felanmälningar görs via deras hemsida, e-post eller via telefon. Kontaktuppgifter finns uppsatta i portarna samt på vår egen webbplats under fliken fastighetsskötsel.

Återkoppla gärna till oss i styrelsen om det är något som inte fungerar eller som kan förbättras.

OVK
Ni har nu fått tid och datum för när Ventexpert AB behöver tillgång respektive lägenhet. Vi vill passa på att understryka att det är viktigt att de får tillgång till alla lägenheter.

Rengöring av ventilationerna görs för att vi ska få bra luft i våra lägenheter. Det är dessutom ett myndighetskrav att regelbundet utföra OVK och vid nedslag (vilket vi hade) åtgärda bristerna.

Radonmätningar
Nya långtidsmätningar av radon kommer att utföras under december till mars. Boende i berörda lägenheter kommer att kontaktas av styrelsen under november.

Förråd i källare
Föreningen hyr för tillfället ut sex förråd/lokaler i olika källare. Det finns i dagsläget ett ledigt förråd att hyra. Hör av er till styrelsen om du/ni också önskar hyra det förrådet.

Hälsningar styrelsen i Tröskverket

/ Anna, Anton, Ulrika, Ulrica, Simon, Timothy och Michalis.

Du når oss på troskverket@hotmail.com eller via postboxen i nya postrummet

Nyhetsbrev augusti 2021

Nyhetsbrev augusti 2021 


Först ett stort tack till festkommittén (Åsa, Elise, Sanna och Carina) som ordnade ett fint och roligt 100-årsfirande! 


Ny fastighetsskötare
Från och med den 1 september har föreningen en ny fastighetsskötare: ADB fastighetsservice.

Felanmälningar görs via deras hemsida, e-post eller via telefon (se nedan). Ni hittar även informationen och länk till felanmälan på Tröskverkets webb: https://brftroskverket.se/fastighetsskotsel/

ADB:s fastighetsskötare kommer att ”rondera” hela fastigheten varannan vecka, och företaget kommer även att hjälpa oss med att uppdatera fastighetens underhållsplan.

Om ni i fortsättningen vill kontakta Urban Andersson på Aseka för privata arbeten i era lägenheter går det naturligtvis jättebra. 


Snabbare internetuppkoppling
Från och med den 1 september kommer internethastigheten i fastigheten att förbättras från 10/100 Mbit/s till 50/250 Mbit/s. För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning. Kontakta Tele2/ComHems Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20 så hjälper de dig. Om du har ett gammalt modem kommer de att skicka ett nytt till dig.

Information om detta finns även utdelade i era postfack samt som pdf bifogat detta mejl.


Extrastämma den 23 oktober 
Vi kommer att kalla till extrastämma den 23 oktober för beslut nummer två av två gällande antagande av nya stadgar. Vi kommer också att rösta på förslag för ökad trafiksäkerhet på gården. Kallelse delas ut senast den 23 september.


Det kommer att finnas möjlighet att delta vid stämman genom att poströsta innan den 23 oktober.


Städdag den 23 oktober 
Direkt efter stämman följer höststädningen på gården.

Vi kommer då bland annat att hjälpas åt att tömma våra källarutrymmen i vardera port. Om du vet med dig att du förvarar privata ägodelar här ber vi er att flytta dessa innan städdagen. OBS att cyklar dock får förvaras i källarna. 


Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Den 15–26 november kommer Ventexpert att återkomma till Tröskverket för att rengöra ventilationskanaler, ställa in fläktarna på taket och mäta om flödena i våra lägenheter. Mer information kommer från Ventexpert.

Det är mycket viktigt att de får tillgång till alla lägenheter i föreningen för att vi ska kunna få en godkänd OVK. Vi påminner om att ni som fick nedslag vid mätningarna i våras är skyldiga att åtgärda fel innan den 30 oktober.  Radonmätningar 
Nya långtidsmätningar av radon kommer att utföras under december till mars. Boende i berörda lägenheter kommer att kontaktas av styrelsen i god tid innan mätningen.


Trapphusrenoveringen 
Med undantag för några kvarvarande besiktningsanmärkningar så är vi nu i mål med trapphusrenoveringen. Om du upplever problem med din säkerhetsdörr eller upptäcker någonting annat problem/fel som rör trapphusrenoveringen så ber vi dig maila service@sakerbostad.se med en kopia till föreningens e-postadress.Skötsel av säkerhetsdörrar
Det är viktigt att våra nya fina dörrar tas om hand på ett bra sätt. Det är inte tillåtet att spika eller skriva i träpanelen på dörrens utsida.


Rökning
Tänk på att rökning inomhus stör andra i fastigheten och på att inte röka nära husfasaden då röken kommer in i lägenheterna.

Tänk också på att inte slänga fimpar på gården och glöm inte att tömma de askfat som du använder. 

Hälsningar styrelsen i Tröskverket

/Anna, Anton, Ulrika, Ulrica, Simon, Timothy och MichalisDu når oss på troskverket@hotmail.com eller via postboxen i nya postrummet