Mäklarinfo

Allmänna frågor Förening och Fastighet Svar / Beskrivning
När bildades föreningen? När förvärvades fastigheten? 2001
Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening? Äkta förening
Antal bostadsrätter? 66 st
Antal hyresrätter? 2 st
Antal lokaler samt verksamhet i dessa? Inga lokaler
Vad ingår i månadsavgiften? Värme, vatten, bredband
Finns det några gemensamma utrymmen? Tvättstuga, barnvagnsrum, bastu, gym
Följer med bostadsrätten även rätt till parkeringsplats/garage? Nej
Har stambyte genomförts? Om så är fallet årtal för detta. Klassiskt stambyte under 1960-talet sedan en renovering av stammarna med hjälp av Avloppsteknik AB som gett en förlängd livstid på stammarna med flertal år.
Är el-stigarna bytta? Om så är fallet årtal för detta. Ja, under 2011. Se information under fliken ”Om föreningen och fastigheten
Har andra större renoveringar genomförts? Ja. Se information under fliken ”Om föreningen och fastigheten
Finns det balkongplaner i fastigheten? Nej
Finns planer för byggnation av vindsvåningar? Frågan har utretts men en stämma röstade nej i mars 2018. 
Typ av ventilation? Mekanisk frånluft
Typ av uppvärmning? Fjärrvärme
Finns kabel-TV i fastigheten? Ja, Tele2. Ingår ej i månadsavgiften.
Finns bredband i fastigheten? Ja, Tele2. 120 kr/månad betalas via månadsavin. 
Tar föreningen ut överlåtelseavgift? Ja. Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet och betalas av köparen.
Tar föreningen ut pantsättningsavgift? Ja. Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av prisbasbeloppet vid varje pantsättning.
Accepteras släkt/föräldrar/barnägande? Ja
Godkänns juridisk person? Nej
Finns det något övrigt som en köpare bör informeras om? Nej
Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella frågor? troskverket@hotmail.com
Vart skickas in/utträdes ansökan? MBF
Finns bestämmelser om renoveringar i lägenheterna? Ja, läs mer i följande dokument: Riktlinjer för renoveringar i Brf Tröskverket

Registreringsbevis


Vänligen kontakta styrelsen för aktuellt registreringsbevis.