Mäklarinfo

Allmänna frågor Förening och Fastighet Svar / Beskrivning
När bildades föreningen? När förvärvades fastigheten? 2001
Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening? Äkta förening
Antal bostadsrätter? 66 st
Antal hyresrätter? 2 st
Antal lokaler samt verksamhet i dessa? Inga lokaler
Vad ingår i månadsavgiften? Värme, vatten, bredband
Finns det några gemensamma utrymmen? Tvättstuga, barnvagnsrum, bastu, gym
Följer med bostadsrätten även rätt till parkeringsplats/garage? Nej
Har stambyte genomförts? Om så är fallet årtal för detta. Klassiskt stambyte under 1960-talet sedan en renovering av stammarna med hjälp av Avloppsteknik AB som gett en förlängd livstid på stammarna med flertal år.
Är el-stigarna bytta? Om så är fallet årtal för detta. Ja 2011
Har andra större renoveringar genomförts? Se information under fliken ”Om föreningen och fastigheten”
Finns det balkongplaner i fastigheten? Nej
Finns planer för byggnation av vindsvåningar? Frågan har utretts men en stämma röstade nej i mars 2018. 
Har andra större reparationer eller ombyggnader av fastigheten beslutats eller diskuterats? Trapphusrenovering 2020/2021
Typ av ventilation? Mekanisk frånluft
Typ av uppvärmning? Fjärrvärme
Finns kabel-TV i fastigheten? Ja, Comhem. Ingår ej i månadsavgiften.
Finns bredband i fastigheten? Ja, Comhem. 120 kr/månad betalas via månadsavin. 
Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats? Nej.
Tar föreningen ut överlåtelseavgift? Ja. Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet och betalas av köparen.
Tar föreningen ut pantsättningsavgift? Ja. Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av prisbasbeloppet vid varje pantsättning.
Accepteras släkt/föräldrar/barnägande? Ja
Godkänns juridisk person? Nej
Finns det något övrigt som en köpare bör informeras om? Nej
Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella frågor? troskverket@hotmail.com
Vart skickas in/utträdes ansökan? MBF
Finns bestämmelser om renoveringar i lägenheterna? Ja, läs mer i följande dokument: Riktlinjer för renoveringar i Brf Tröskverket

Registreringsbevis


Vänligen kontakta styrelsen för aktuellt registreringsbevis.