Trädgården

Ritningar: Sandra Olofsson

Vår fina trädgård består både av mark som ägs av föreningen och en allmänning som ägs av Stockholms stad. Marken närmast huskroppen fram till häcken är föreningens, och marken innanför häcken är allmänning. Rabatter, odlingslådor, kompost, bärbuskar och de träd som står på föreningens mark sköts av föreningen. Alla är förstås välkomna att båda vistas och påta i trädgården, men huvudansvaret för trädgården har trädgårdsgruppen. En gång på våren och en gång på hösten har vi gemensamma trädgårdsdagar när vi alla hjälps åt med förberedelser för vår/sommar respektive höst/vinter.
Vill du vara med i trädgårdsgruppen, mejla: tradgard.troskverket@gmail.com