Styrelsen

Du når styrelsen lättast genom att skicka ett mail till troskverket@hotmail.com eller genom att lämna ett meddelande föreningens postbox i postrummet.

Styrelsemedlemmar och ansvarsfördelning:

Anna Nielsen – ordförande
Timothy Jalgard – sekreterare
Ulrika Ingemarsdotter – ledamot
Matilda Arvidsson – ledamot
Simon Köcher – ledamot
Michalis Takopoulos – suppleant