Styrelsen

Du når styrelsen lättast genom att skicka ett mail till troskverket@hotmail.com eller genom att lämna ett meddelande i brevlådan som finns i trapphuset på Dalgårdsvägen 4.

Styrelsemedlemmar och ansvarsfördelning:

Mikaela Ramström – ordförande
Ove Stoltz – vice ordförande
Carina Pettersson – sekreterare
Simon Köcher – kontaktperson gällande trädgården
Linda Hillemar
Daniel Henchiri
Isabel Hillborg
Eva Bergman

Övriga arbetsuppgifter fördelas löpande inom gruppen.