Styrelsen

Du når styrelsen lättast genom att skicka ett mail till troskverket@hotmail.com eller genom att lämna ett meddelande i brevlådan som finns i trapphuset på Dalgårdsvägen 4.

Styrelsemedlemmar och ansvarsfördelning:

Anna Nielsen – ordförande
Anton Nyberg – sekreterare
Ulrika Ingemarsdotter
Ulrica Söderberg Nyman
Simon Köcher
Timothy Jalgard
Michalis Takopoulos